Descargar Libros y Ebooks (PDF / EPUB)

Museo Garcia Lorca del Libro. La mejor selección de ebooks gratis en español

Busca tu libro....

Hemos encontrado un total de 40 libros disponibles para descargar
Historia contemporánea de América

Historia contemporánea de América

Autor: Joan Del Alcàzar , Nuria Tabanera , Antoni Marimon I Riutort , José Miguel Santacreu Soler

Número de Páginas: 473

En este libro se ha evitado la tentación de convertir la historia contemporánea de América en un mosaico inconexo de pequeñas historias nacionales de cada país, y se han abordado, por el contrario, y de forma innovadora, los grandes problemas históricos continentales desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad más estricta.

De compañero a contrarrevolucionario

De compañero a contrarrevolucionario

Autor: Joan Del Alcàzar Garrido , Sergio López Rivero

Número de Páginas: 160

Aquell fet històric ple d'esperança que es va inaugurar el primer de gener de 1959, que tant alegria, admiració i expectatives va despertar, si més no s'ha convertit en part d'una articulació mítica, que justifica les relacions i institucions en l'anomenat món revolucionari. A alliberar-nos del mite revolucionari i de la seva funció legitimadora, ens ha ajudat el cinema de Tomás Gutiérrez Alea. La seua obra ens permet acostar-nos a la comprensió de la polièdrica realitat cubana. Amb un bon anàlisi de les pel·lícules realitzades durant les quatre dècades de revolució que va viure el director, podem entendre millor el present, la conjuntura actual del règim cubà. Gràcies a l'enorme agudesa analítica i discursiva de les seves pel'lícules hem pogut mirar de cara a aquest fenomen històric que és la revolució cubana.

Astronomía fundamental

Astronomía fundamental

Autor: David Galadí Enríquez , Enric Marco Soler , Vicent Josep Martínez García , Joan Antoni Miralles Torres

Número de Páginas: 320

L'astronomia és la ciència més antiga. L'ésser humà s'ha sentit fascinat des de sempre pel firmament estrellat, i ha estudiat els astres amb interès i dedicació, cercant-hi sempre els recursos més adequats. Astronomía funamental, encara que no és un treball de divulgació, constitueix una introducció accessible i molt constructiva als grans temes de l'astrofísica i la cosmologia. Presenta una descripció lúcida del contingut de l'univers conegut, des dels astres del Sistema Solar a les estrelles i les galàxies. La claredat en l'exposició, així com la fluïdesa i l'amenitat del discurs emprat, fan que la lectura d'aquest llibre siga tot un plaer per al lector. Les il.lustracions, tant les que evoquen aportacions significatives de la història de l'astronomia, com les elaborades pels autors o les obtingudes mitjançant telescopis o sondes espacials, s'articulen amb el text de tal manera que es converteixen en un element essencial de l'exposició. Sens dubte, aquest llibre servirà d'estímul per a despertar noves vocacions en una ciència tan antiga i, alhora, tan actual com és l'astronomia. La present edició, traducció i ampliació de la que es va publicar l'any...

Fundamentos de bioquímica

Fundamentos de bioquímica

Autor: Carme Bañó Aracil , Mercè Pamblanco Rodríguez , Juli Peretó Magraner , Ramon Sendra Pérez

Número de Páginas: 376

La bioquímica és una forma d'estudi de la biologia, aquella que tracta de desvelar els secrets moleculars de la vida. Els conceptes bioquímics bàsics són fonamentals per a estudiants tan diversos com els de biologia, medicina, biotecnologia, química, farmàcia, nutrició humana o enginyeria agrònoma. Aquest llibre es planteja com un curs introductori a la bioquímicca i presenta la relació estructura-funció en biomacromolècules, la bioenergètica i el metabolisme intermediari. Els exemples de coordinació i integració metabòlica, de patologia molecular o d'evolució bioquímica ajuden a relacionar les idees i els conceptes exposats. Els autors són professors titulars del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de València. Juli Peretó (Alzira, 1958) és membre de l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València i de la Secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans i s'interessa per l'origen de la vida i l'evolució del metabolisme. La investigació de Ramon Sendra (Gandia, 1962) i Mercè Pamblanco (València, 1953) se centra en les modificacions químiques de la cromatina com a...

Falacias, dilemas y paradojas, 2a ed.

Falacias, dilemas y paradojas, 2a ed.

Autor: Manuel Sanchis I Marco

Número de Páginas: 300

Un objetivo ha regulado la redacción de este trabajo: facilitar los elementos teóricos necesarios para aprender a leer y analizar la información económica española sobre los que se asienta nuestra organización social. A ello une el propósito de desvelar las falacias que se entretejen en el día a día del devenir económico de España. En todo ello, podemos escuchar el latido vivo de los principios asociados al desarrollo del proyecto Bolonia ya que se presente asociado a una página WWW (http://av.adeit-uv.es/av/libros/), constituyendo otro de los aspectos que marcan esta propuesta al potenciar su funcionalidad docente.

Nutrición básica humana

Nutrición básica humana

Autor: José Miguel Soriano Del Castillo

Número de Páginas: 428

Els coneixements bàsics de la Nutrició aplicada a l'ésser humà permeten assentar les bases de les modificacions dietètiques i d'estil de vida necessàries per aconseguir l'estat de salut òptim. Aquesta ciència va començar a ressorgir en les últimes dècades del segle XX, obrint-nos els ulls a la importància que té la ingesta dietètica en la regulació de les defenses de l'individu, així com en el risc de desenvolupar malalties agudes o cròniques, ja que sis de les deu causes de mort més comunes en el món, incloent-hi la malaltia cardiovascular, el càncer i la diabetis, tenen el seu origen en l'alimentació.

Técnicas de análisis de imagen, (2a ed.)

Técnicas de análisis de imagen, (2a ed.)

Autor: José F. Pertusa Grau

Número de Páginas: 352

La anàlisi de la imatge és una tècnica complexa que exigeix per al seu estudi un plantejament eminentment pràctic i que es beneficia de l'avanç dels mitjans informàtics per a l'obtenció de dades quantitatives en imatges microscòpiques i macroscòpiques. El present manual està dirigit a un públic ampli: des del curiós que processa imatges per a fer-les més belles o il·lustratives, a qui l'autor li mostra les tècniques bàsiques de millora i tractament d'imatges; els qui necessiten proveir-se de dades numèriques a partir d'imatges, i que trobaran diverses tècniques per a la identificació d'objectes a mesurar en una imatge (segmentació) mitjançant la detallada descripció de mètodes manuals i informàtics dels corresponents paràmetres; i fins aquells qui han de fer front a la interpretació del món tridimensional a partir de seccions bidimensionals, per als qui, sense cap dubte, resultarà d'utilitat l'eficaç descripció dels principis i mètodes de l'estereologia.

Análisis de circuitos

Análisis de circuitos

Autor: Gustavo Camps Valls , José Espí López , Jordi Muñoz Marí

Número de Páginas: 288

Els principis bàsics i les eines de treball fonamentals de l'anàlisi de circuits i teoria de xarxes lineals s'exposen en aquest llibre d'una manera senzilla però amb el rigor i la lògica imprescindibles en un manual docent. l'estructura del llibre permet avançar gradualment i tractar temes com els senyals, les lleis de Kirchhoff o les xarxes amb tres i quatre terminals, per arribar a conceptes de corrent alterna, transitòria i anàlisi espectral. Tots els capítols inclouen una mostra de problemes resolts.

Teoría del conocimiento

Teoría del conocimiento

Autor: Josep Lluís Blasco , Tobies Grimaltos

Número de Páginas: 226

Aproximación sistemática y actualizada a los problemas filosóficos que plantea el conocimiento humano, dividida en cinco grandes apartados: método, definición y posibilidades de conocimiento, justificación, base empírica del conocimiento y relación entre semántica y epistemología. El libro de J. L. Blasco y T. Grimaltos aporta una exposición clara y rigurosa de la epistemología contemporánea.

Ecocardiografía-Doppler

Ecocardiografía-Doppler

Autor: Francisco Javier Chorro Gascó

Número de Páginas: 488

Coordinada pel professor Francisco Javier Chorro Gascó, catedràtic de Medicina de la Universitat de València, aquesta obra és fruit de la participació d'un ampli nombre d'autors que utilitzen la tècnica en centres hospitalaris valencians i que, basant-se en la seua experiència en diferents camps de la cardiologia, incloent la pediàtrica, aporten una visió actual de la utilitat de l'ecocardiografia-Doppler en el diagnòstic de la cardiopaties. En ella s'aborden des dels fonaments teòrics fins als avanços més recents relacionats amb el seguiment dels marcadors acústics. Es presenten així mateix els diversos procediments utilitzats per obtenir la informació, incloent les diferents finestres, maneres i tècniques. L'obra va dirigida a tots aquells que desitgin disposar d'una visió pràctica i actualitzada d'aquesta tècnica diagnòstica.

Un curso de números

Un curso de números

Autor: Gabriel Navarro Ortega

Número de Páginas: 124

Els números exerceixen una fascinació general, no només entre els matemàtics. La teoria de números, que en temps de Fermat va ser considerada com un simple entreteniment, ha passat a ser un dels pilars fonamentals de les matemàtiques, amb aplicacions tan sorprenents com la seguretat en Internet. Un curs de números ofereix una senzilla introducció a la teoria més elemental de números, exposada amb claredat des d'una perspectiva algebraica. Gabriel Navarro és un especialista en teoria de grups finits reconegut internacionalment. Autor d'un bon nombre de treballs d'investigació i dels llibres Characters and Blocks of Finite Groups (Cambridge University Press, 1998) i Un curs d'àlgebra (PUV, 2002), va ser Primer Premi Nacional de Matemàtiques i becari postdoctoral Fulbright en el Mathematical Sciences Research Institute en Berkeley (Califòrnia). Ha estat professor del Departament de Matemàtiques de la University of Wisconsin-Madison, així com de la University of Florida (EUA). Actualment és catedràtic d'Àlgebra de la Universitat de València.

Cardiología clínica

Cardiología clínica

Autor: Francisco Javier Chorro Gascó

Número de Páginas: 926

La cardiologia està subjecta a una constant evolució que és determinada per diversos factors d'índole científica i social. Entre ells es troba el creixement exponencial de la informació relacionada amb les malalties cardiovasculars, que inclou els resultats de múltiples assaigs clínics. Aquests estudis aporten proves sobre l'eficàcia dels procediments diagnòstics i terapèutics que ens ajuden a resoldre els problemes clínics plantejats pels pacients. I per a això és necessari disposar de la informació més rellevant, i situar-la adequadament en una visió de conjunt que forma part de la carcassa sobre la qual construïm els nostres raonaments. Cardiologia clínica mostra el panorama actual dels estudis sobre les malalties cardiovasculars i proporciona una visió general de l'especialitat, no és només una eina per a estudiants i especialistes en formació, sinó també per a metges i cardiòlegs que desitgen actualitzar els seus coneixements sobre aquestes malalties. Aquesta obra, coordinada per Francisco Javier Chorro Gascó i Roberto García Civera, professors titulars de Cardiologia, i per Vicente López Merino, catedràtic de Cardiologia, tots ells de la...

Filosofía de la mente (2a ed.)

Filosofía de la mente (2a ed.)

Autor: Carlos J. Moya Espí

Número de Páginas: 242

La filosofía de la mente, la reflexión sobre la naturaleza de lo mental y sus relaciones con el mundo físico y el comportamiento, han experimentado un fuerte desarrollo desde mediados del siglo pasado. Esta obra pretende introducir al lector en las cuestiones centrales de la filosofía de la mente, ofreciéndole una guía clara y accesible de este intrincado territorio. El libro está dividido en tres partes. La primera y más extensa aborda el llamado «problema mente/cuerpo» y presenta y discute distintas propuestas para resolverlo. La segunda trata la cuestión del objeto o el contenido intencional de determinados estados mentales, como las creencias o los deseos. La tercera se ocupa de las relaciones entre la mente y el comportamiento, avanzando así hacia la filosofía de la acción. Esta obra será de utilidad tanto para estudiantes universitarios de primeros cursos como para el lector culto interesado en la reflexión filosófica de la mente.

Odontología en pacientes especiales

Odontología en pacientes especiales

Autor: Andrés Plaza Costa , Francisco Javier Silvestre Donat

Número de Páginas: 327

Este libro sobre odontología en pacientes especiales es fruto de la experiencia en la asistencia, la investigación y la docencia en el manejo clínico odontológico de este tipo de pacientes. El avance de las técnicas diagnósticas y terapéuticas de la medicina han logrado una mayor esperanza de vida en personas con alteraciones sistémicas críticas, en discapacitados físicos y psíquicos y en personas con edades muy avanzadas. Estos colectivos de pacientes con características especiales plantean la necesidad, desde el punto de vista odontológico, de una atención específica con el uso de procedimientos clínicos y técnicas peculiares. Existe cada vez mayor número de pacientes con enfermedades sistémicas crónicas, sometidos a tratamientos médicos complejos y comprometidos, o en pacientes discapacitados psíquicos que requieren de una asistencia odontológica eficaz, segura y de calidad. Es por esta necesidad de formación especializada por lo que realizamos este libro, tanto para el odontólogo general como para el estudiante de grado y de postgrado de odontología.

Dios, Marx… y el Mapu

Dios, Marx… y el Mapu

Autor: Esteban Valenzuela

Número de Páginas: 332

Este libro constituye la primera historia integral del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), el partido de cristianos radicalizados que tuvo gran influencia en la UP, la resistencia contra la dictadura y, sobre todo, los gobiernos de la Concertación. Surgidos en el interior de la Universidad Católica, los mapucistas pasaron, en el transcurso de dos décadas, de su fascinación por las revoluciones y el acercamiento al marxismo-leninismo a ser, tras el golpe de Estado, una red de lectores abatidos en la clandestinidad que descubren el marxismo crítico de Antonio Gramsci y construyen una mayoría social y política con la misma DC de la cual nacieron y a la cual abominaron. El autor aborda los orígenes, modos de reflexionar, hacer política y construir fuentes de poder económico, institucional y cultural, tanto de los mapucistas que dominaron los ministerios políticos durante los veinte años en que la Concertación estuvo en el poder como de los militantes de base, grupos de regiones y facciones que van del Movimiento Obrero-Campesino al MAPU-Lautaro. Sosteniendo la tesis de que el MAPU fue un fracaso como partido pero un éxito como red y movimiento -un partido...

Filosofía de la mente

Filosofía de la mente

Autor: Carlos J. Moya

Número de Páginas: 248

Se abordan las cuestiones centrales de la filosofía de la mente: el problema mente-cuerpo, el contenido intencional de determinados estados mentales, como las creencias y los deseos, y las relaciones entre la mente y el comportamiento.

Toxicología clínica

Toxicología clínica

Autor: Ramón Bataller Sifre

Número de Páginas: 270

Cada vez son más acuciantes los problemas derivados de la intoxicación, en sus más variadas formas. El alcohol, el tabaco y las drogas en general constituyen la fuente principal de este problema, que en algunos puntos del mundo alcanza las dimensiones de una epidemia. A este cúmulo de productos clásicos de intoxicación, cabe añadir otros que no por menos conocidos se muestran necesariamente innocuos. La generalización del consumo incontrolado y sin prescripción médica de psicofármacos y de antibióticos, la nefasta utilización de plaguicidas, la ingestión de alimentos aparentemente saludables y la mala administración de productos domésticos e industriales han agravado los perjuicios derivados de estas substancias. Todo ello ha provocado una demanda urgente de respuestas de carácter clínico entre los profesionales que se dedican a atajar las consecuencias de todo tipo de intoxicaciones. 'Toxicología clínica' está especialmente dirigido a los médicos y a los estudiantes de medicina, y, por su incidencia social, resultará de gran interés también para un público amplio. Además, proporcionará, gracias a su carácter interdisciplinario y polivalente, una...

Psicología y economía

Psicología y economía

Autor: Tomás Bonavía Martín , Ismael Quintanilla Pardo

Número de Páginas: 248

Com a treballadors i consumidors, constantment prenem decisions a casa, en l'empresa, en la botiga, als restaurants o als centres d'oci. Les prenem racionalment?, caldria esperar que ho féssem així?, quines raons poden explicar el nostre comportament? En definitiva, què tenen en comú la psicologia i l'economia? Aquest llibre posa de manifest els vincles que existeixen entre aquestes dues disciplines i s'endinsa, de forma clara i rigorosa, en el complex espai limítrof en què, per definició, se situa la psicologia econòmica.

Perspectivas sobre comunicación y sociedad

Perspectivas sobre comunicación y sociedad

Autor: Antonio Méndez Rubio

Número de Páginas: 210

Perspectivas sobre comunicación y sociedad' aborda un terreno tan abierto y complejo como el de las relaciones entre sistema audiovisual y estructura social, entre cultura masiva y poder. Estos vínculos se plantean mediante una lectura reflexiva de algunas de las más importantes corrientes de pensamiento e investigación que han protagonizado este debate en la época contemporánea: la sociología funcionalista de la comunicación, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, el pensamiento de estilo postmoderno y la tradición reciente de los estudios culturales. Este libro, en fin, despliega, articula y actualiza un conjunto de ideas y argumentos fundamentales para comprender mejor nuestro mundo de hoy.

Física de partículas y de astropartículas

Física de partículas y de astropartículas

Autor: Antonio Ferrer Soria , Eduardo Ros Martínez

Número de Páginas: 506

Física de partículas y de astropartículas aborda los temas habituales en los libros de texto de esta rama de la ciencia (constituyentes elementales de la materia, simetrías, leyes de conservación, el modelo quark, técnicas experimentales) pero también trata de forma actualizada, incluyendo los resultados más recientes de LEP, las interacciones entre partículas como la interacción electrodébil y QCD. Como novedad en este tipo de manuales, se incluye una introducción a la física de astropartículas (neutrinos y rayos cósmicos). Antonio Ferrer Soria es doctor en Ciencias Físicas por las universidades de París-Sud y Valencia. Ha sido investigador científico del CNRS francés e investigador principal de varios experimentos de física de partículas. Dirigió, entre otros, la participación española en DELPHI, en el LEP del CERN. Es catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universitat de València. Eduardo Ros Martínez es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en experimentos efectuados en grandes aceleradores del laboratorio DESY (Hamburgo) y del CERN (Suiza). Ha sido profesor asociado de la Universitat...

Fundamentos de electrónica analógica

Fundamentos de electrónica analógica

Autor: Gustavo Camps Valls , José Espí López , Jordi Muñoz Marí

Número de Páginas: 393

Las cuestiones fundamentales de electrónica analógica son tratadas extensamente en este libro, que puede servir como manual en los primeros cursos de Ingeniería. Se abordan los temas de señales, sistemas y componentes analógicos básicos, semiconductores, diodos y transistores, amplificadores de pequeña señal con BJT y FET, amplificadores diferenciales y operacionales, así como fuentes de alimentación y reguladores.

Fundamentos y electrónica de las comunicaciones

Fundamentos y electrónica de las comunicaciones

Autor: Enrique Sanchis

Número de Páginas: 208

Fundamentos y electrónica de las comunicaciones' es un libro destinado a estudiantes de Ingeniería Técnica de Telecomunicación en sus distintas especialidades. No obstante, el texto es muy útil también para estudiantes de otras titulaciones (Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, Físicas, etc.), así como para todos aquellos profesionales que deseen adquirir unos conocimientos básicos, a la vez que prácticos, acerca de esta materia. Este libro trata dos grandes áreas de interés dentro de la electrónica de las comunicaciones. Por un lado, se abordan los fundamentos de la comunicación (análisis, modulaciones, propagación y transmisión de la señal), y por otro, aspectos básicos de la electrónica de comunicaciones (circuitos y subsistemas electrónicos discretos e integrados). El texto incluye numerosos ejemplos prácticos, notas de aplicación y ejercicios propuestos y resueltos.

Imperiofobia y leyenda negra

Imperiofobia y leyenda negra

Autor: Elvira Roca Barea

Número de Páginas: 613

NUEVA EDICIÓN REVISADA Y AMPLIADA Con más de 150.000 lectores, el fenómeno de ventas que desmonta ideas preconcebidas y nos propone revisar la Historia, la de España y la del mundo. Elvira Roca acomete con rigor en este volumen la cuestión de delimitar las ideas de imperio, leyenda negra e imperiofobia. De esta manera podemos entender qué tienen en común los imperios y las leyendas negras que irremediablemente van unidas a ellos, cómo surgen creadas por intelectuales ligados a poderes locales y cómo los mismos imperios las asumen. El orgullo, la hybris, la envidia, no son ajenos a la dinámica imperial. La autora se ocupa de la imperiofobia en los casos de Roma, los Estados Unidos y Rusia para analizar con más profundidad y mejor perspectiva el Imperio español. El lector descubrirá cómo el relato actual de la historia de España y de Europa se sustenta en ideas basadas más en sentimientos nacidos de la propaganda que en hechos reales. La primera manifestación de hispanofobia en Italia surgió vinculada al desarrollo del humanismo, lo que dio a la leyenda negra un lustre intelectual del que todavía goza. Más tarde, la hispanofobia se convirtió en el eje central...

Chile en la pantalla

Chile en la pantalla

Autor: Joan Del Alcàzar Garrido

Número de Páginas: 214

Al llarg de les pàgines d'aquest llibre, l'autor demostra efectivament com és possible, mitjançant l'anàlisi i interpretació dels continguts de les obres que escull de la producció cinematogràfica xilena al llarg de prop de mig segle, conèixer alguns dels problemes claus de la història d'aquest país des de la dècada dels seixanta fins als nostres dies, les diferències i antagonismes que l'han travessat i les petjades que els seus conflictes han deixat en la subjectivitat dels xilens i les xilenes. D'aquesta manera, Alcàzar ha donat vida a una esplèndida història de Xile a través de la pantalla cinematogràfica, que serà des d'ara una obra de referència tant per a la història contemporània del país andí del Con Sud com per a la metodologia del treball historiogràfic amb fonts fílmiques?, tal i com assegura en el pròleg Alfredo Riquelme Segòvia, doctor en Història de la Universitat de València i acadèmic de l'Institut d'Història de la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile.

El viejo traje de la revolución

El viejo traje de la revolución

Autor: Sergio López Rivero

Número de Páginas: 296

Esta obra es el punto de vista de un historiador cubano nacido junto al resultado revolucionario del primero de enero de 1959, pensada desde la distancia. Tras comprobar la orientación intencionalmente construida de ese fenómeno histórico conocido como Revolución cubana, el autor atribuye a Fidel Castro el papel principal en la concesión de sentido a la acción colectiva en Cuba.

Estudios y materiales para la historia de América Latina, 1955-1990

Estudios y materiales para la historia de América Latina, 1955-1990

Autor: Nuria Tabanera

Número de Páginas: 203
Los caminos de la democracia en América Latina

Los caminos de la democracia en América Latina

Autor: Myriam Jaqueline Gómez Méndez

Número de Páginas: 275

Este libro es parte de la colección e-Libro en BiblioBoard.

Directorio de americanistas españoles

Directorio de americanistas españoles

Autor: Adelaida Román

Número de Páginas: 374

Directorio de investigadores españoles especializados en América Latina, que recoge datos académicos, líneas de investigación y publicaciones. La obra está estructurada en un cuerpo principal, en el que se ofrece la información recogida, ordenada alfabéticamente por los apellidos de los investigadores y numerada secuencialmente, seguida por tres índices: temático, de topónimos y de organismos de afiliación de los investigadores. El índice temático permite localizar a los especialistas en función de sus temas de especialización expresados a través de las palabras clave que reflejan los contenidos esenciales de sus líneas de trabajo y sus investigaciones. El índice de topónimos permite localizar a los investigadores a partir de los lugares geográficos que son su objeto de estudio, permite por tanto conocer quienes trabajan sobre determinados países, regiones, ciudades, etc. El índice de organismos es útil para localizar a los investigadores que trabajan en una institución dada, haciendo aquí la salvedad de que numerosos investigadores colaboran con más de una institución, pero el índice refleja sólo la que los investigadores aportan como su afiliación...

Las primeras democratizaciones en América Latina

Las primeras democratizaciones en América Latina

Autor: Nuria Tabanera , Joan Del Alcàzar , Gonzalo Cáceres

Número de Páginas: 232
Historia de América

Historia de América

Autor: Carlos Malamud

Número de Páginas: 548

Esta segunda edición de la Historia de América de Carlos Malamud representa un esfuerzo de síntesis del acontecer histórico de la región, desde los comienzos de su poblamiento por grupos de migrantes provenientes de Asia hasta nuestros días. En ella se incluye un último capítulo que aborda la primera década del siglo XXI y el comienzo de los festejos de los Bicentenarios. Si bien se intenta repasar el conjunto del continente, nos encontramos con aproximaciones cronológicas diferentes, siendo las más destacables la inclusión de todos los imperios europeos durante el período colonial, aunque más centrado en el español y el portugués, y la apuesta por América Latina durante los siglos XIX a XXI. En sus páginas se pretende dar las claves interpretativas que permitan a los lectores asomarse a una realidad compleja y diversa, intentando dejar de lado las aproximaciones eurocéntricas y etnocéntricas, que con sus sesgos interesados desenfocan el conocimiento del pasado. La obra se beneficia de la doble identidad del autor, española y argentina (latinoamericana), lo que permite incorporar al tratamiento de la historia de América una doble perspectiva, no siempre...

Breve historia de Latinoamérica

Breve historia de Latinoamérica

Autor: Manuel Lucena Salmoral

Número de Páginas: 428

Los últimos dos siglos recogen la verdadera Historia de Latinoamérica tras el largo periodo colonial de trescientos años que le sirvieron de prólogo. La mayor parte de esos trescientos años se dedicaron a expulsar a los gobernantes europeos del Continente, objetivo que se logró, casi totalmente, a fines del siglo XIX, cuando una nación continental, los Estados Unidos, asumieron el papel de gendarme neocolonial, dislocando el mapa del hemisferio con nuevas anexiones y alianzas e introduciéndolo luego en una ajena guerra fría. La desaparición de la URSS, la carrera por dominar los recursos energéticos y la tecnología para fabricar armas de largo alcance han terminado por devolver a Latinoamérica cierto sosiego para retomar sus problemas fundamentales de desarrollo socioeconómico, cultural y político con objeto de continuar, en el siglo XXI, la labor de fundamentar las estructuras de sus nacionalidades y de sus gobiernos, una labor que tuvo que interrumpir continuamente durante cien años por la ingerencia de factores exógenos.

Historia ecológica de Iberoamérica: De la independencia a la globalización

Historia ecológica de Iberoamérica: De la independencia a la globalización

Autor: Antonio Elio Brailovsky

Número de Páginas: 324

Últimos libros y escritores buscados

Libros reeditados